• 1.Xiaohui Zhu+, Fanqi Meng+, Qinghua Zhang+, Liang Xue, He Zhu, Si Lan, Qi Liu*, Jing Zhao, Yuhang Zhuang, Qiubo Guo, Bo Liu, Lin Gu*, Xia Lu, Yang Ren, Hui Xia*, "LiMnO2 cathode stabilized by interfacial orbital ordering for sustainable lithium-ion batteries", Nature Sustainability 4 (2021) 392

  PDF下载

 • 2.Shuo Sun, Bo Liu, Hongshen Zhang, Qiubo Guo, Qiuying Xia, Teng Zhai*, Hui Xia*, "Boosting energy storage via confining soluble reodx species onto solid-liquid interface", Advanced Energy Materials 32 (2021) 2005344

  PDF下载

 • 3.Qiubo Go+, Keun-Il Kim+, Shuang Li+, Alexis M. Scida, Pengfei Yu, Sean K. Sandstrom, Lu Zhang, Shuo Sun, Heng Jiang, Qiao Ni, Dongxu Yu, Michael M. Lerner, Hui Xia*, Xiulei Ji*, "Reversible insertion of I-Cl interhalogen in a graphite cathode for aqueous dual-ion batteries", ACS Energy Letters 6 (2021) 459

  PDF下载

 • 4.Qiuying Xia+, Qinghua Zhang+, Shuo Sun, Fiaz Hussain, Chunchen Zhang, Xiaohui Zhu, Fanqi Meng, Kaiming Liu, Hao Geng, Jing Xu, Feng Zan, Peng Wang, Lin Gu*, Hui Xia*, "Tunnel Intergrowth LixMnO2 Nanosheet Arrays as 3D Cathode for High‐Performance All‐Solid‐State Thin Film Lithium Microbatteries", Advanced Materials 33 (2021) 2003524

  PDF下载

 • 5.Xiaohui+, Qiuying Xia+, Xinyi Liu, Qinghua Zhang, Jing Xu, Baowei Lin, Shung Li, Yuhang Zhuang, Ce Qiu, Liang Xue, Lin Gu*, Hui Xia*, “Retarded layered-to-spinel phase transition in struture reinforced birnessite with high Li content”, Science Bulletin 66 (2021) 219

  PDF下载

 • 6.Haochen Lu, Qiubo Guo, Qi Fan, Liang Xue, Xingyu Lu, Feng Zan*, Hui Xia*, "Cobalt sulfide quantum dot embedded in nitrogen/sulfur-doped carbon nanosheets as a polysulfide barrier in Li-S batteries", Journal of Alloys and Compounds 870 (2021) 159341

  PDF下载

 • 7.Liting Yang, Xiao Li, Ke Pei, Wenbin You, Xianhu Liu, Hui Xia, Yonggang Wang, Renchao Che, "Direct View on the Origin of High Li+ Transfer Impedance in All‐Solid‐State Battery", Advanced Functional Materials 31 (2021) 2103971

  PDF下载

 • 8.Jie Lei, Jing Liu, Ningning Tang, Haibo Han, Zhi Li, Kang Li, Teng Zhai, Hui Chen, Hui Xia, "Novel Gram‐Scale Synthesis of Carbon Nano‐Onions from Heavy Oil for Supercapacitors", Advanced Materials Interfaces 8 (2021) 2101208

  PDF下载

 • 9.Yuhang Zhuang, Jing Zhao, Yang Zhao, Xiaohui Zhu, Hui Xia*, "Carbon-coated single crystal O3-NaFeO2 nanoflakes prepared via topochemical reaction for sodium-ion batteries", Sustainable Materials and Technologies 28 (2021) e00258

  PDF下载

 • 10.Yaoyao Li, Runyuan Cao, Jiayue Song, Long Liang, Teng Zhai*, Hui Xia*, "Recent advances in coupling carbon-based electrode—Redox electrolyte system", Materials Research Bulletin 139 (2021) 111249

  PDF下载

 • 11.Qiubo Guo, Shuo Sun, Keun‐il Kim, Hongshen Zhang, Xuejun Liu, Chenglin Yan*, Hui Xia*, "A novel one‐step reaction sodium‐sulfur battery with high areal sulfur loading on hierarchical porous carbon fiber", Carbon Energy 3 (2021) 440

  PDF下载

 • 12.Zhengyi Shi, Jianghua Wu, Mingzhu Ni, Qiubo Guo, Feng Zan*, Hui Xia*, "Superior performance of calcium birnessite by electrochemical conversion as cathode for aqueous calcium ion battery", Materials Research Bulletin 144 (2021) 111475

  PDF下载

 • 13.Runyuan Cao, Yu Zhang, Yinan Du, Yueying Zeng, Minghao Yu, Teng Zhai*, Hui Xia*, "Coupling electrode-redox electrolyte within carbon nanotube arrays for supercapacitors with suppressed self-discharge", Sustainable Materials and Technologies 28 (2021) e00284

  PDF下载

 • 14.Zhengyi Shi, Liang Xue, Jianghua Wu, Qiubo Guo, Qiuying Xia, Mingzhu Ni, Peng Wang, Serguei V Savilov, Sergey M Aldoshin, Feng Zan*, Hui Xia*, "Hierarchical Mg-Birnessite Nanowall Arrays with Enriched (010) Planes for High Performance Aqueous Mg-Ion Batteries”, Journal of the Electrochemical Socieity 168 (2021) 120549

  PDF下载

 • 15.Tong Wang, Xiaohui Zhu, Serguei V Savilov, Sergey M Aldoshin, Hui Xia*, "Reinforced birnessite derived from spinel Mn3O4 for sustainable energy storage", Functional Materials Letters 14 (2021) 2130013

  PDF下载

 • 16.Ting Xing, Mingqing Shun, Shiying Guo, Oliver Harris, Yiren Zhong, Lingyu Tang, Shengli Zhang, Mei Yang*, Hui Xia*, " Smart confinement of MnO enabling highly reversible Mn (II)/Mn (III) redox for asymmetric supercapacitors", Journal of Power Sources 495 (2021) 229801

  PDF下载

Copyright © 南京理工大学纳米能源材料实验室 All Rights Reserved. 苏ICP备17020934号-1