HOME > Group Members

Research team leader

Hui Xia(Professor)
Herbert Gleiter Insitute of Nanoscience
School of Materials Science and Engineering
Nanjing University of Science and Technology
H. X received his BE and ME in Materials Science and Engineering from University of Science and Technology Beijing in 2000 and in 2003.
E-mail:jasonxiahui@gmail.com; xiahui@njust.edu.cn

Researcher

Jing Xu
Associte Professor
Jing Xu received her PhD degree in Physical Electronics from Huazhong University of Science and Technology (HUST) in 2015.
Mei Yang
Mei Yang was born in Guizhou, China in 1988. She received her BS degree from Beijing Jiaotong University in 2010
Qiuying Xia
lecturer, Herbert Gleiter Institute of Nanoscience, Nanjing University of Science and Technology.
Teng Zhai
Professor, Herbert Gleiter Institute of Nanoscience, Nanjing University of Science and Technology. 
Feng Zan
lecturer in School of Materials Science and Engineering, Nanjing University of Science and Technology

Postdoctor

PhD student

Wei Liu
Doctor 2020
Direction:All solid state lithium battery
E-mail: 404127966@qq.com
Tingting Chen
Doctor 2017
Direction:sodium ion battery
E-mail: chentingting2015@126.com
Mingzhu Ni
Doctor 2017
Direction:Lithium ion battery
E-mail: 1132689436@qq.com
Liming Wan
Doctor 2018
Direction:supercapacitor
E-mail: 515116002100@njust.edu.cn
Hanghui Liu
Doctor 2020
Direction:Lithium ion battery
E-mail: 379811474@qq.com
Mingqing Sun
Master 2018
Direction:Hybrid battery capacitor
E-mail: 1051134663@qq.com
Yuhang Zhang
Master 2018
Direction: layered positive pole
E-mail: 1102320766@qq.com
Jin Liu
Master 2019
Direction:supercapacitor
E-mail: 1229132019@qq.com
Yanchen Liu
Yushuai Yao
Tong Wang
Hengjian Pu
Fan Xu

Postgraduate

Already graduated

Bo Liu
Mater 2017
Direction: super capacitor
E-mail: 1752049771@qq.com
 
Yao Yao
Master 2017
Direction: thin film battery
E-mail: 463126978@qq.com
Rong Jia
Master 2015
Direction:sodium ion battery
E-mail: 792023152@qq.com
Xiaozhou Li
Master 2017
Direction:Sodium ion battery and potassium ion battery
E-mail: 1073061116@qq.com
Feng Zhu
Work after graduation:芜湖天弋能源科技有限公司
E-mail:1063072228@qq.com
Yunhai Wan
Work after graduation: 合肥鑫晟光电科技有限公司
E-mail:yunhaiw@126.com 
Haochen Lu
Undergraduate 2013
Direction:Li-S batteries、Na-S batteries
E-mail: 634797141@qq.com
Wei Zhang
Master 2017
Direction:Potassium ion batteries, supercapacitors
E-mail:1620519317@qq.com 
Yanyan Qian
Work after graduation:中铁四局
E-mail:308914135@qq.com​
Jiaqi Liu
Work after graduation:中电五十五所
E-mail:njlg505050@163.com
Xiaoqing Chang

Master 2017

Direction: lithium / sodium ion mixed capacitor

E-mail: present4lance@163.com

Binhui Lin
Work after graduation:福建猛狮新能源科技有限公司 
E-mail: 991377971@qq.com 
Hongshen Zhang
Master 2017
direction: super capacitor
mailbox: 1251610459@qq.com
Caiyun Hong
Work after graduation:现代汽车研发中心(中国)有限公司
E-mail:hongcaiyun1991@163.com
Dongdong Zhu
Work after graduation:PhD at The University of Adelaide
E-mail:dd.zhu@nuist.edu.cn
Lingzhe Fang
Master 2016
Direction:Potassium ion battery
E-mail: 2297771611@qq.com
Yifan Ma
Master 2015
Direction:sodium ion battery
E-mail: 503778750@qq.com
Yiben Shao
Work after graduation:杭州士兰微电子 
E-mail:731192339@qq.com
Nawishta?Jabeen
Doctor 2013
Direction:supercapacitor
E-mail: 1665570610@njust.edu.cn
Da Luo
Master 2016
Direction:sodium ion battery
E-mail: 596115299@qq.com
Qi Chen
Master 2015
Direction:supercapacitor
E-mail: 1553982613@qq.com
Xiao tang
Work after graduation:PhD at University of Technology, Sydney
E-mail:710683615@qq.com 
savutjan.sidikjan
Work after graduation: Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig
E-mail:1712823209 @qq.com 
Baowei Lin
Master 2016
Direction:Potassium ion battery
E-mail: 1454737161@qq.com
Liang Xue
Doctor 2016
Direction:three dimensional lithium ion battery
E-mail: 416769365@qq.com
Bo Li
Work after graduation:成都京东方光电科技有限公司
E-mail:352635381 @qq.com
Yang Li
Work after graduation: 沈阳飞机工业(集团)有限公司
E-mail:1356700631@qq.com
Wen Xiong
Work after graduation:森萨塔科技(常州)有限公司
E-mail: 617138798@qq.com 
Meng Xu
Master 2016
Direction:sodium ion battery
E-mail: 1725459815@qq.com
Yao Jiang
Master 2015
Direction:sodium ion battery
E-mail: 2312621688@qq.com
Ruyue Jia
Work after graduation:中国电子科技集团第38研究所 
E-mail:1587641121@qq.com
Xianbin Cheng
Work after graduation:Stanford University 
E-mail:929629164@qq.com
Ting Xing
Master 2017
Direction:Sodium ion mixed capacitor
E-mail: 1548891798@qq.com
Qiubo Guo
Doctor 2016
Direction:sodium ion battery
E-mail: qbguo123@163.com
Zhengyi Shi
Doctor 2016
Direction:Magnesium ion battery
E-mail: 297882347@qq.com
Shuo Sun
PHD 2017
Direction:All solid state thin film battery    super capacitor
E-mail: 875262559@qq.com
Xiaohui Zhu
PostDoctor 
Direction:sodium ion battery
E-mail: z214321372@126.com
Ce Qiu
Doctor 2017
Direction: sodium ion battery
E-mail: qiuce007@163.com
Yang Zhao
Doctor 2017 
Direction: super capacitor
Mailbox: 463205748@qq.com
 
Jing Zhao
Undergraduate 2014
Direction:Sodium ion battery
E-mail: 594421869@qq.com
 
Haichen Bian
Master 2018
Direction:Potassium ion battery
E-mail: 594421869@qq.com
Hao Geng
Master 2018
Direction:Thin film battery
E-mail: 17854230106@163.com
Chunsheng Han
Master 2018
Direction:super capacitors
E-mail: 1641629196@qq.com

Hao Huang
Master 2018
Direction:Super capacitor
E-mail: 804997638@qq.com
Kaimin Liu
Master 2018
Direction:All-solid-state thin film battery
E-mail:1454107744@qq.com
Ziheng Liu
Master 2018
Direction:sodium ion battery
E-mail: 635146704@qq.com
Jierui Feng
Master 2019
Direction:Sodium ion battery
E-mail: 2045428235@qq.com
Chun Jia
Master 2019
Direction:thin film battery
E-mail: 912103338@qq.com
 
Qichanghao li
Master 2018
Direction:lithium ion battery
E-mail: 452087535@qq.com
Ningning Tang
Master 2019
Direction:supercapacitor
E-mail: 1040014051@qq.com
Menglin Cui
Master 2019
Direction:potassium ion battery and sodium ion battery
E-mail: 1773016483@qq.com
Ziming Huang
Master 2019
Direction:lithium ion battery
E-mail: 754935875@qq.com
Xingyu Wang
Master 2019
Direction:hybrid ion battery
E-mail: wangxingyuchn@outlook.com
Tianshu Hu
Master 2020
Direction:lithium ion battery
E-mail: 906427204@qq.com
Hao Li
PostDoctor
Direction:Lithium ion cathode materials
E-mail: 17721063149@163.com
Yan He
Master 2020
Direction:All solid state thin film lithium battery
E-mail: 614419470@qq.com
Jing Liu
Master 2020
Direction:Zinc ion battery
E-mail: 361476715@qq.com
Jingyi Hua
Master 2020
Direction:Electrolyte of thin film battery
E-mail: 1368712113@qq.com
Mengyan Gu
Master 2020
Direction:sodium ion battery
E-mail: 248537736@qq.com
Yueping Wan
Master 2020
Direction:supercapacitor
E-mail: 343765368@qq.com
Haotian Guo
Master 2020
Direction:lithium ion battery
E-mail: guohao_tian@126.com
Jiahao Liu
Master 2020
Direction:supercapacitor
E-mail: 1006755592@qq.com
Bairui Tao
Master 2020
Direction:supercapacitor
E-mail: taobairui123@163.com
Qi Fan
21级硕士生
方向:钠离子电池
邮箱:348875062@qq.com
Yiwen Yang
Yawen Zhang
Yingying Chen
Jinshi Wang
Chuanzhi Wu
Hongye Yang
Hao Huang
Xianbiao Li
Mengli Zhang

Copyright © Nano Energy Materials laboratory All Rights Reserved.