• 159. Shuo Sun, Bo Liu, Hongshen Zhang, Qiubo Guo, Qiuying Xia, Teng Zhai*, Hui Xia*, "Boosting energy storage via confining soluble reodx species onto solid-liquid interface", Advanced Energy Materials (2021)  https://doi.org/10.1002/aenm.202003599

  PDF下载

 • 158. Qiubo Go+, Keun-Il Kim+, Shuang Li+, Alexis M. Scida, Pengfei Yu, Sean K. Sandstrom, Lu Zhang, Shuo Sun, Heng Jiang, Qiao Ni, Dongxu Yu, Michael M. Lerner, Hui Xia*, Xiulei Ji*, "Reversible insertion of I-Cl interhalogen in a graphite cathode for aqueous dual-ion batteries", ACS Energy Letters, (2021) https://doi.org/10.1021/acsenergylett.0c02575

  PDF下载

 • 157. Qiuying Xia+, Qinghua Zhang+, Shuo Sun, Fiaz Hussain, Chunchen Zhang, Xiaohui Zhu, Fanqi Meng, Kaiming Liu, Hao Geng, Jing Xu, Feng Zan, Peng Wang, Lin Gu*, Hui Xia*, "Tunnel Intergrowth LixMnO2 Nanosheet Arrays as 3D Cathode for High‐Performance All‐Solid‐State Thin Film Lithium Microbatteries", Advanced Materials (2021) https://doi.org/10.1002/adma.202003524

  PDF下载

 • 156. Xiaohui Zhu+, Fanqi Meng+, Qinghua Zhang+, Liang Xue, He Zhu, Si Lan, Qi Liu*, Jing Zhao, Yuhang Zhuang, Qiubo Guo, Bo Liu, Lin Gu*, Xia Lu, Yang Ren, Hui Xia*, "LiMnO2 cathode stabilized by interfacial orbital ordering for sustainable lithium-ion batteries", Nature Sustainability (2021) https://doi.org/10.1038/s41893-020-00660-9

  PDF下载

 • 155. Xiaohui+, Qiuying Xia+, Xinyi Liu, Qinghua Zhang, Jing Xu, Baowei Lin, Shung Li, Yuhang Zhuang, Ce Qiu, Liang Xue, Lin Gu*, Hui Xia*, “Retarded layered-to-spinel phase transition in struture reinforced birnessite with high Li content”, Science Bulletin (2021) https://doi.org/10.1016/j.scib.2020.09.032

  PDF下载

Copyright © 南京理工大学纳米能源材料实验室 All Rights Reserved. 苏ICP备17020934号-1