• 146. Qiubo Guo+, Shuang Li+, Xuejun Liu, Haochen Lu, Xiaoqing Chang, Hongshen Zhang, Xiaohui Zhu, Qiuying Xia, Chenglin Yan*, Hui Xia*, "Ultrastable Sodium-Sulfur Batteries without Polysulfides Formation Using Slit Ultramicropore Carbon Carrier" Advanced Science (2020) advs.201903246

  PDF下载

 • 145. Liang Xue+, Xiaoqin Shi+, Baowei Lin, Qiubo Guo, Yang Zhao, Hui Xia*, "Self-standing P2/P3 heterostructured Na0.7CoO2 nanosheet arrays as 3D cathodes for flexible sodium-ion batteries", Journal of Power Sources 457 (2020) 228059.

  PDF下载

 • 144. Feng Zan+, Yao Yao+, Serguei V. Savilov, Eugenia Suslova, Hui Xia*, "Layered-tunnel structured cathode for high performance sodium-ion batteries" Functional Materials Letters (2020) https://doi.org/10.1142/S1793604720510169

  PDF下载

 • 143. Bo Liu, Shuo Sun, Ruyue Jia, Hongshen Zhang, Xiaohui Zhu, Chengguang Zhang, Jing Xu, Teng Zhai*, Hui Xia*, "Oxygen‐Deficient Homo‐Interface toward Exciting Boost of Pseudocapacitance", Advanced Functional Materials (2020) 1909546

  PDF下载

 • 142. Feng Zan+, Nawishta Jabeen, Wen Xiong, Ahmad Hussain, Yadong Wang, Hui Xia*, "SnO2/Fe2O3 hybrid nanofibers as high performance anodes for lithium-ion batteriesNanotechnology 31 (2020) 185402.

  PDF下载

Copyright © 南京理工大学纳米能源材料实验室 All Rights Reserved. 苏ICP备17020934号-1